Οι πελάτες συνήθως δεν επιθυμούν αλλαγή προμηθευτή