ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ Η ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΤΟ 2015

Θετικό πρόσημο είχε το 2015 για την αλυσίδα Μουστάκας (Μουστάκας Ν. Γεώργιος ΑΕΒΕ). Η εταιρεία κατόρθωσε να αυξήσει κατά 26,09% τον κύκλο εργασιών της, ο οποίος άγγιξε τα 44,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 35,4 εκατ. ευρώ του 2014, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στα 16,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24,59% σε σχέση με τα 13,6 εκατ. ευρώ του 2014. Η αλυσίδα, επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων της τάξης των 3,1 εκατ. ευρώ το 2015. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί πως ήταν μειωμένα κατά 13,60% συγκριτικά με τα 3,7 εκατ. ευρώ του 2014.