ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕNTERSOFT

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Entersoft για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν στα 5,39 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε στα 0,81 εκατ. ευρώ, έναντι 0,42 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση, ενώ και οι πωλήσεις στο εξωτερικό παρουσίασαν αξιόλογη άνοδο.