MIKΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΖΑ ΤΟ 2015

Μειωμένες κατά 2,9% ήταν οι πωλήσεις το 2015 για την Ελληνι­κή Ζυθοποιία Αταλάντης. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου και της εταιρείας, κατά τη χρήση του 2015, ανήλθε στο ποσό των 16,1 εκατ ευρώ (-2,9% σε σχέση με το 2014) και 13,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (-1,1% σε σχέση με το 2014). Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου και της εταιρείας, κατά την ίδια χρήση, ανήλθαν σε ζημιές 979 χιλ. ευρώ και 179 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, κυρίως λόγω των υψηλών εξόδων προώθησης πωλήσεων με σκοπό τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών απο­τελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου και της εταιρείας ανήλθαν στη χρήση 2015 στο ποσό των 826 χιλ. ευρώ και 1,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.