ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Πέραν της ανάπτυξής της στα πεδία που ήδη δραστηριοποιείται, η επιχείρηση στοχεύει σε:

1.      Επενδύσεις στην αγορά ακινήτων.

2.      Επέκταση των δραστηριοτήτων της σε συμπληρωματικούς με τους υπάρχοντες τομείς δραστηριοποίησης.

3.      Ενίσχυση των συμμετοχών της σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης   μέσω  του    Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

4.      Είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο νέων αναπτυσσόμενων εταιρειών.

5.      Δραστηριοποίηση στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων