Ξεκινώ μια αγροτική επιχείρηση

Σε μια εποχή όπου οι υπαλληλικές σχέσεις έχουν αλλοτριωθεί και η παροχή υπηρεσιών ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία, η στροφή στην πρωτογενή παραγωγή στον τομέα των τροφίμων αποτελεί την μόνη εφικτή λύση.

Σίγουρα οι περισσότεροι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα εργοστάσιο αλλά στην χώρα μας υπάρχει η δυνατότητα ενασχόλησης με την πατρική γη.

Είναι μια ενασχόληση που δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο γνώσεων και με την βοήθεια των παλαιότερων μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις απαιτούμενες γνώσεις αναφορικά με  μηχανήματα, προϊόντα, σπόρους, χώμα καλλιέργειας και φυτά.

Σε κάθε περίπτωση πριν αποφασίσετε να ξεκινήσετε θα πρέπει  να έχετε συντάξει πλήρες επενδυτικό σχέδιο, όπως και σε κάθε άλλη επένδυση.

Η γεωργία είναι ένας ευρύς όρος που καλύπτει διάφορες πτυχές.. Στην πιο απλή της ερμηνεία, είναι η παραγωγή ζωοτροφών, τροφίμων και άλλων αγαθών μέσω φυσικής καλλιέργειας. Η ύπαρξη και δημιουργία εσόδων - εισοδήματος από κάθε μορφή γεωργικής προσπάθειας καλείται αγροτική επιχείρηση. Όπως κάθε επιχείρηση που αυξάνει τον κύκλο εργασιών της έτσι και οι αγροτικές, έχουν την τάση να οδηγούνται σε γραφειοκρατία, εσωτερικούς και εξωτερικούς κανονισμούς και τεχνικές λειτουργίας. Υπάρχουν επίσης πολλοί νόμοι, όπως η περιβαλλοντική και φορολογική νομοθεσία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Η απόφαση δημιουργίας μιας αγροτικής επιχείρησης είναι ένα επιχειρηματικό  βήμα, και σε αυτό το άρθρο προσπαθούμε να περιγράψουμε τα απαραίτητα  βήματα για την επίτευξη του στόχου.

 

Βήματα Συνοπτικά:

1.      Έχετε επιλέξει την καλλιέργεια που σας ενδιαφέρει

2.      Eχετε συγκεντρώσει την απαραίτητη γνώση για μια επιτυχημένη καλλιέργεια

3.      Eχετε αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην κατοχή σας

4.      Έχετε εξασφαλίσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από την γεωργική, δασική, αρχαιολογική υπηρεσία

5.      Ελέγξετε την δυνατότητα επιδότησης της επένδυσης

6.      Κάνετε επίσημη την έναρξη της επιχείρησής σας.


Η εγγραφή της επιχείρησής σας στην τοπική γεωργική ή άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη. Η τοπική γεωργική υπηρεσία θα σας χορηγήσει την άδεια καλλιέργειας στην αγροτική σας επιχείρηση, αξιολογώντας κατά πόσο η έκταση σας είναι υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας ή όχι. Θα πρέπει επίσης να δηλώσετε το είδος της παραγωγής που εκτελείτε, να δηλώσετε το όνομα της ακριβούς περιοχής που θα εκμεταλλεύεστε και το πιο σημαντικό, την επωνυμία της επιχείρησής σας. Επειδή λειτουργείτε μια επιχείρηση, είστε επίσης υποχρεωμένος να την εγγράψετε και στο Εμπορικό Επιμελητήριο.


Για τη λειτουργία των γεωργικών εγκαταστάσεων απαιτούνται διάφορες άδειες, που
  χρειάζεται να αποκτηθούν από διαφορετικούς οργανισμούς. Μπορεί να χρειαστείτε άδεια εγκατάστασης. Μπορεί να χρειαστείτε πιστοποίηση εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε φυτοφάρμακα. Αν "επεξεργάζεστε" προϊόντα διατροφής, πρέπει να εξεταστεί η καταλληλότητα του αγροκτήματος από το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (διοίκηση τροφίμων και φαρμάκων). Αν έχετε καλλιέργειες θερμοκηπιακού χαραχτήρα, μπορεί να σας ζητηθούν άλλου τύπου άδειες. Καλό είναι για όλες τις ανωτέρω άδειες να απευθυνθείτε για βοήθεια σε κάποιο τοπικό συνεταιρισμό ή αγροτική ένωση.


Μπορεί επίσης να χρειαστεί να μάθετε την περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά στη χρήση των φυτοφαρμάκων ή την παραγωγή ξυλείας. Υπάρχουν παγκόσμιοι αλλά και τοπικοί νόμοι για όλα τα ανωτέρω. Επίσης, προσπαθήστε να μην αγνοήσετε τους γείτονές σας όταν κάνετε μαζική παραγωγή. Κάθε πλήρως λειτουργική αγροτική επιχείρηση παράγει, εκτός από αγαθά, και ρύπους όπως σκόνη, θόρυβο, άσχημες οσμές, υπερβολική κυκλοφορία οχημάτων, καθώς και ζητήματα διαχείρισης των αποβλήτων.


Για όλα τα ανωτέρω δε θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα αν η περιοχή δραστηριοποίησης σας είναι σε ένα τεράστιο σύστημα γαιών με άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις σε λειτουργία. Ωστόσο, αν λειτουργείτε κοντά σε κατοικημένη περιοχή - παρά την όποια άδεια λειτουργίας – ίσως πρέπει να αρχίσετε να σκέπτεστε την εξεύρεση πιο κατάλληλης τοποθεσίας. Οτιδήποτε κάνετε θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι όπως: μόλυνση υδάτων, αλλεργικές αντιδράσεις σε φυτοφάρμακα, ρύπανση και θόρυβο. Όλα αυτά μπορεί να διαταράξουν την ησυχία τους με άμεση αρνητική επίδραση στην επιχείρηση σας.


Πρέπει επίσης να εξεταστούν και οι φορολογικοί παράγοντες όπως: φοροαπαλλαγές από επιδότηση της επένδυσης, άλλου είδους φορολογικές απαλλαγές, φόρους περιουσίας, φορολογία πωλήσεων ή κερδών.


Εξίσου σημαντικό είναι να εξετάσετε το ενδεχόμενο ασφάλισης της εταιρείας σας και των προϊόντων της. Αυτό θα προστατέψει την παραγωγή σας από βανδαλισμούς και φυσικές καταστροφές.


Για να μπορέσετε να κάνετε την επιχείρησή σας να λειτουργήσει όσο το δυνατόν ομαλότερα, θα πρέπει βεβαίως, να έχετε τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα τις περιόδους παραγωγής. Εκτός από τα εργατικά χέρια, θα χρειαστεί επίσης να κάνετε χρήση των υπηρεσιών ενός λογιστή, ασφαλιστή, δικηγόρου, γεωπόνου και οικονομολόγου.